Personal

 

Vi är 30 st Ordningsvakter, entrévärdar mfl inom organisationen
som idag har drygt 17 års erfarenhet.


En ordningsvakt är i Sverige en person förordnad av polisen med vissa polisiära befogenheter och skyldigheter.
Utbildningen genomförs av Polismyndigheten.Var tredje år skall en fortutbildning genomföras.
Ordningsvakter är myndighetsutövare.